TARNOWSKIE GÓRY – CHORZÓW

Print Friendly, PDF & Email
CENA: DATA ROZPOCZĘCIA: 21-05-2019

I dzień

 • Zbiórka uczestników wycieczki. Spotkanie z pilotem
 • Wyjazd o godzinie 5:00
 • Przyjazd do Tarnowskich Gór
 • Zwiedzanie Kopalni Srebra i skansenu
  Po dawnym górnictwie tarnogórskim pozostał ogromny podziemny labirynt w postaci wyrobisk, korytarzy, komór i chodników o łącznej długości około 150 km. Podziemia te zawsze budziły podziw i fascynacje ludzi dlatego też usilnie starano się by je udostępnić szerszemu społeczeństwu w formie Kopalni Pokazowej. W okresie międzywojennym magistrat tarnogórski powołał grupę ludzi, których celem było utworzenie podziemnego muzeum górniczego.
 • obiad
 • Od godziny 15:00 – zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga
  Sztolnia Czarnego Pstrąga to wspaniały skansen techniki, która odeszła w przeszłość – odwadniania kopalni. Zwiedzanie odbywa się za pomocą łodzi. Przewodnik, niczym mityczny Charon przeprawia turystów od jednego szybu do drugiego szybu, pchając łodzie, a zarazem snując opowieści górnicze. Płynąc obserwujemy w migotliwym świetle lamp karbidowych ociosy skał, na których są widoczne pionowe, nieco skośne rowki czyli ślady otworów strzałowych. Środkami strzelniczymi były wówczas proch czarny – materiał wybuchowy, słoma – lont, glina – przybitka. Szerokość chodnika sztolniowego waha się od 1.20 do 2.50 metra, wysokości 2,20 do 4,00 m, a głębokość od 0.70 do 1.00 m wody. W migotliwym świetle wprawne oko może dostrzec pstrąga. Wydaje się być czarny, stąd też przyjęła się nazwa chodnika sztolniowego jako „Czarnego Pstrąga”, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy.
 • Po obiedzie od godziny 16:30 dwu godzinny pobyt w Parku Wodnym. • Powrót do ośrodka
 • Godzina 19:00 – kolacja
 • Nocleg

II dzień

 • Godzina 7:40 – śniadanie
 • Wykwaterowanie
 • wyjazd do Chorzowa
 • od godziny 9:00 – pobyt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
 • następnie • od godziny 12:00 – pobyt w Planetarium – dwu lekcyjne ( ok. 1,5 godziny zegarowej ) zajęcia dydaktyczne z programem przystosowanym do wieku uczestników. Następnie pobyt w Obserwatorium Astronomicznym
 • godzina 15:00 – obiad na terenie WPKiW w Restauracji
 • Po obiedzie – wyjazd w drogą powrotną
 • Przyjazd zakończenie wycieczki około godziny 22 – 22:30.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ, WYPEŁNIJ FORMULARZ - SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ

POWRÓT