UBEZPIECZENIA

SIGNAL IDUNA

KUP UBEZPIECZENIE W SIGNAL IDUNA

I  –  BEZPIECZNE PODRÓŻE

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

 • kosztów leczenia i assistance
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • pomocy i ochrony prawnej

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy polisa zawiera koszty ratownictwa zagranicą?
Tak, w każdej polisie zawarte są koszty ratownictwa do wysokości 6.000 EUR. Koszty ratownictwa są podlimitem sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Czy będąc zagranicą mogę wykupić polisę?
Tak, jednakże zostanie zastosowany 5-dniowy okres karencji, przy czym składka zostanie pobrana wyłącznie za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Czy ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta kobieta w ciąży?
Tak, kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Wykluczone są jedynie koszty porodu, który nastąpił po 32. tygodniu ciąży.

Co mam zrobić, jeśli zostanę okradziony z dokumentów?
Jeśli utraciłeś dokumenty podróżne (paszport, bilety itp.), skontaktuj się z Centralą Alarmową. Centrala udzieli Ci informacji o działaniach, jakie należy podjąć.

Czy wózek dziecięcy liczy się jako bagaż podróżny?
Tak. Bagaż podróżny to: rzeczy zabierane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (suszarka, lokówka, żelazko), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt audio – video.

Ile mam czasu, by powiadomić SIGNAL IDUNA o nieszczęśliwym wypadku?
W przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej należy powiadomić Centralę Alarmową niezwłocznie, czyli od razu. Nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty tego zdarzenia. Jeżeli taka możliwość nie istnieje, wówczas w przeciągu 7 dni od momentu powrotu do kraju. Zgłoszenie szkody z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku należy złożyć po całkowitym zakończeniu leczenia, nie później niż w ciągu 3 lat po zdarzeniu.

Czy i jakie dokumenty muszę przedstawić, żeby uzyskać odszkodowanie?
Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia następuje na podstawie dowodów przedłożonych przez Ubezpieczonego. Dlatego zadbaj o to, by zebrać wszelkie oryginalne rachunki i dowody opłat za udzieloną pomoc lekarską. Pamiętaj o tym, żeby dostarczyć nam również  historię choroby (z diagnozą) oraz kopie recept, a także rachunki za zakupione lekarstwa i środki opatrunkowe. Bardzo ważnym dokumentem jest protokół policji o utracie bagażu lub jego kradzieży lub rozboju.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie na Białoruś niezbędne do uzyskania wizy?
Tak, ale tylko w Regionalnych Centrach Obsługi Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA oraz       w biurach podróży.

II  –  SIGNAL IDUNA Card

 • ochrona przez cały rok w kraju i za granicą
 • idealne dla aktywnych, młodych osób uprawiających sport amatorski
 • szybka pomoc w przypadku trudnej sytuacji
SIGNAL IDUNA Card zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową, w tym:

 • pokrycie kosztów leczenia (ubezpieczenie KL)
 • kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW)
 • kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody (ubezpieczenie OC)

SIGNAL IDUNA Card pomoże Ci w każdej sytuacji

W trudnej sytuacji otrzymasz szybką pomoc dzwoniąc lub wysyłając sms do Centrali Alarmowej, która pracuje dla Ciebie 24 h przez 365 dni w roku.
Numery do Centrali Alarmowej podane są na karcie SIGNAL IDUNA Card.

Korzystna alternatywa dla ubezpieczenia obowiązkowego

Na początku roku szkolnego lub akademickiego zawsze trzeba wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. SIGNAL IDUNA Card świetnie sprawdzi się w roli takiego ubezpieczenia. Jest przy tym alternatywą dla ubezpieczeń, oferowanych w szkolnym sekretariacie lub dziekanacie uczelni.

Specjalnie dla miłośników sportu

Jeśli amatorsko uprawiasz sport, w tym: surfing, windsurfing i kitesurfing, SIGNAL IDUNA Card zapewni Ci najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

Przegląd stomatologiczny gratis

W drugim roku posiadania karty SIGNAL IDUNA Card możesz skorzystać z darmowego przeglądu stomatologicznego.

Warianty ubezpieczenia

Oferujemy do wyboru 4 warianty karty SIGNAL IDUNA Card. Możesz wybrać najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb:

 • SIGNAL IDUNA Card POLSKA – 50 zł
 • SIGNAL IDUNA Card WORLD – 64 zł
 • SIGNAL IDUNA Card WORLD SPORT – 111 zł
 • SIGNAL IDUNA Card WORLD SPORT PLUS – 136 zł

Warianty SIGNAL IDUNA Card różnią się zakresem ubezpieczenia i ceną.
Wszystkie warianty zawierają ubezpieczenia NNW i OC. Wszystkie obejmują amatorskie uprawianie sportów, w tym również: surfingu, windsurfingu i kitesurfingu.
W wariantach World, World Sport i World Sport Plus pokrywane są dodatkowo koszty hospitalizacji.
W wariantach World Sport i World Sport Plus ubezpieczane jest dodatkowo uprawianie sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka (m.in. wspinaczka skalna lub skałkowa, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting, sztuki walki, i sporty obronne), a także koszty komory dekompresyjnej dla nurkujących. Wariant World Sport Plus warto wybrać, jeżeli uprawiasz sport wyczynowo.

Warunki przystąpienia do umowy

Kto może stać się posiadaczem SIGNAL IDUNA Card?
Każda osoba w wieku od 5 do 30 roku życia.
SIGNAL IDUNA Card to najlepsze ubezpieczenie dla:

 • uczniów i studentów
 • miłośników sportu i podróży

Na jaki czas można wykupić to ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa trwa cały rok.

Jak kupić SIGNAL IDUNA Card?

Możesz kupić ją również w biurze podróży, a także w najbliższym Oddziale SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

III  –  NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Ubezpieczenie to obejmuje  wypłatę świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu śmierci, powstałych na terenie Polski lub w pasie przygranicznym (w zależności od wybranego zakresu terytorialnego).

Wysokość odszkodowania ustala się po całkowicie zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji na podstawie przedstawionej SIGNAL IDUNA dokumentacji medycznej. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokość świadczenia określana jest przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch wariantach do wyboru:

 • STANDARD PLUS – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance.
 • SUPER PLUS – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pas przygraniczny (30 km w głąb lądu) w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków assistance, kosztów udzielenia pierwszej pomocy medycznej oraz kosztów ratownictwa.

Wariant SUPER PLUS można dodatkowo rozszerzyć o następującą ochronę ubezpieczeniową związaną z:

 • wyczynowym uprawianiem sportów
 • uprawianiem sportów ekstremalnych, np. sporty motorowe, powietrzne, paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa i wysokogórska, kolarstwo górskie, skoki na bungee, jazda na nartach/snowboardzie poza wyznaczonymi szlakami.

Ryzyka związane z amatorskim uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard), uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (jazda konna, polo, myślistwo, paintball, nurkowanie z użyciem aparatu oddechowego (akwalungu), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, freediving, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne (jeśli nie są uprawiane wyczynowo), a także praca fizyczna są objęte standardową umową ubezpieczenia.

Dodatkowo każdy wariant może zostać rozszerzony o poniższe ryzyka:
• koszty rehabilitacji,
• bagaż podróżny,
• sprzęt sportowy,
• odpowiedzialność cywilna.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY

Ubezpieczenie można zawrzeć na okres od 1 dnia do 365 dni.

Do umowy ubezpieczenia może przystąpić każdy bez względu na wiek.

Dodatkowo oferujemy preferencyjne zniżki:

 • zniżka 10% przy zakupie ubezpieczenia na wyjazd trwający ponad 5 dni,
 • zniżka 15% przy zakupie ubezpieczenia na wyjazd trwający ponad 10 dni.

IV –  UBEZPIECZENIE RYZYKA REZYGNACJI

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej

Bezpieczne Rezerwacje

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Ubezpieczenie dostępne są w następujących wariantach:

 1. rezygnacji z podróży, w tym:
 • rezygnacja z imprezy, wyjazdu bądź konferencji,
 • anulowania biletu,
 • anulowania rezerwacji z noclegów.

2. przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Każde ubezpieczenie może zostać zawarte w jednej z dwóch wersji:

 • ze zwrotem 80% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów,

lub

 • ze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych.

Sumę ubezpieczenia stanowi:

 • cena imprezy turystycznej, wyjazdu, konferencji – maksymalnie 17 000 zł/osobę,
 • cena biletu – maksymalnie 10 000 zł/osobę,
 • cena noclegu – maksymalnie 3 000 zł/osobę.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy podróży/konferencji lub dokonania pierwszej opłaty za podróż lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego lub zakupu/rezerwacji miejsc noclegowych.

W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy podróży/konferencji lub dokonania pierwszej opłaty za podróż lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego lub zakupu/rezerwacji miejsc noclegowych.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy osoba posiadająca ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej może zrezygnować z imprezy w przypadku zachorowania bliskiej osoby?
Tak, udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zachorowania osoby bliskiej.

Czy osoba cierpiąca na chorobę przewlekłą może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy?
Tak, pod warunkiem wykupienia zwyżki za chorobę przewlekłą.

Czy klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów od SIGNAL IDUNA, jeżeli nie dostanie urlopu i zrezygnuje z wycieczki?
SIGNAL IDUNA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową takiej sytuacji.

Czy mogę zrezygnować z wyjazdu, jeśli u mojej bliskiej osoby wystąpi zaostrzenie choroby przewlekłej?
Tak, pod warunkiem wykupienia zwyżki za chorobę przewlekłą.


ALLIANZ – GLOBTROTER

Ubezpieczenie w podróży Globtroter jest przeznaczone dla osób, które często podróżują w ciągu roku, przebywają krótko lub na stałe za granicą, wyjeżdżają na urlop indywidualnie lub w grupie.

Ubezpieczenie turystyczne może pokryć koszty leczenia zagranicą nawet do 600 tys. złotych.

Istnieje możliwość wykupienia zakresu ASSISTANCE, który obejmuje organizację i pokrycie kosztów usług zaistniałych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia w Polsce.

Dodatkowo ubezpieczenie w podróży możesz rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie,
 • Business Assistancem,
 • Concierge – Osobisty Asystent,
 • Medical Assistance – Assistance dla członków rodziny,
 • Home Assistance,
 • Moto Assistance,
 • Pet Assistance,
 • Bezpieczna kieszeń,
 • ubezpieczenie Assistance – kontynuacja leczenia na terenie Polski.

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I ASSISTANCE

W ramach tego ubezpieczenia zorganizujemy i pokryjemy koszty, które nastąpiły w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do wartości sumy ubezpieczenia.

W ramach tego ubezpieczenia gwarantujemy:

 • hospitalizację i leczenie ambulatoryjne bez franszyz,
 • transport medyczny do Polski niepomniejszający sumy ubezpieczenia,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 gratis,
 • poszukiwanie i ratownictwo.

Dodatkowe usługi assistance w zależności od tego, czy prowadzisz firmę, czy potrzebujesz ubezpieczenia dla celów prywatnych:

 • Home Assistance,
 • Assistance Sport,
 • Business Assistance,
 • Moto Assistance

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYJAZDU Z TYTUŁU REZYGNACJI LUB KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE

Ubezpieczenie zapewnia 80% lub 100% zwrotu kosztów poniesionych za wakacje, bilety lub noclegi w Polsce lub za granicą, jeśli z powodów niezależnych od siebie nie możesz wyjechać lub musisz skrócić wyjazd.

 • Oferujemy unikatowe rozwiązanie na rynku All Risk – m.in.: możliwość rezygnacji z wyjazdu z powodu udokumentowanych zdarzeń w tym zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • Nie musisz ubezpieczać wyłącznie wycieczek zakupionych w biurze podróży – ochroną obejmiemy także samodzielnie rezerwowanych noclegów (również przez Internet).

 

UBEZPIECZENIE BAGAŻU

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • bagaż podróżny,
 • zwrot udokumentowanych kosztów opóźnienia bagażu.

Bagaż ubezpieczony jest na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży. Ochroną objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu, czyli: walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Możesz również rozszerzyć zakres ubezpieczenia na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia sprzętu sportowego, takiego jak np. narty, rower, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian lub przenośnego sprzętu elektronicznego, jak np. sprzętu komputerowego, fotograficznego, audio-wideo.

Suma ubezpieczenia dla bagażu podróżnego wynosi od 400 zł do 10 000 zł.

 

UBEZPIECZENIE OC OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą ubezpieczonemu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł do 800 000 zł.

 

UBEZPIECZNIE NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące uraz ciała osoby ubezpieczonej lub jej śmierć.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w związku z wypadkiem poniosła śmierć.

Ubezpieczenie NNW możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 5 000 zł do 60 000 zł.

 

PAKIETY NA RÓŻNE PODRÓŻE

PAKIET NA PODRÓŻ

Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń pokryje koszty leczenia i assistance od 80 do 500 tys. zł. Przyda się, jeśli wyjeżdżasz na krótko do któregokolwiek europejskiego kraju.

Pakiet obejmuje również amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych, m.in.:

 • nurkowanie z aparatem tlenowym do 30m,
 • snorkling,
 • windsurfing,
 • kajakarstwo,
 • żeglowanie śródlądowe i morskie w pasie przybrzeżnym do 20 mil.

PAKIET RODZINA W PODRÓŻY

Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę dla Ciebie i rodziny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Szczególnie polecamy ten ubezpieczenie, jeśli wyjeżdżasz za granicę z dzieckiem (na polisie musi być minimum 1 osoba dorosła i 1 dziecko).

Jeśli wybierzesz pakiet Medium lub Premium, zakres ubezpieczenia obejmie również amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka, m.in.:

 • maratony biegowe i biegi długodystansowe,
 • football amerykański,
 • narty wodne, żeglarstwo morskie,
 • jazdy quadem.

PAKIET SPORTOWY WYJAZD

Trzy pakiety ubezpieczeń skonstruowane specjalnie dla osób uprawiających amatorsko sporty podwyższonego ryzyka, w tym również sporty ekstremalne.

Ubezpieczenie jest oferowane w trzech pakietach dających ochronę ubezpieczeniową w razie wypadku podczas uprawiania określonych sportów.
Te pakiety to:

 • Basic,
 • Medium,
 • Extreme.

Cena podstawowego pakietu to około 9 złotych za dzień.

PAKIET TURYSTYKA PL

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które mają miejsce na terenie Polski.
Cena pakietów nie przekracza 10 złotych za dzień.

Najbardziej rozbudowany pakiet Extreme zawiera ubezpieczenie m.in.:

 • NNW,
 • OC w życiu prywatnym,
 • bagażu,
 • sprzętu elektronicznego oraz sprzętu sportowego,
 • transport medyczny,
 • amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych.

PAKIET ROCZNY WYJAZD

Atrakcyjna polisa pokrywająca koszty leczenia i assistance od 160 do 600 tys. złotych.

Ubezpieczenie podróżne dostępne w różnych wariantach warto kupić, jeśli planujesz długi pobyt poza granicami kraju.

Wszystkie pakiety obejmują również ubezpieczenie:

 • NNW,
 • amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych.

W ramach pakietów Medium i Premium możesz również korzystać z ubezpieczeń:

 • OC w życiu prywatnym,
 • bagażu i sprzętu elektronicznego

PAKIET PRACA FIZYCZNA ZA GRANICĄ

Jeśli wyjeżdżasz za granicę do pracy i będzie to praca fizyczna, warto skorzystać ze specjalnie skonstruowanych pakietów ubezpieczeń, które sprostają każdemu wymaganiu.

Oprócz standardowego zakresu, w ramach pakietów pokrywamy również koszty leczenia związane z działaniami wojennymi lub atakami terroru.

PAKIET PODRÓŻ BIZNESOWA

Ubezpieczenie skierowane do osób wybierających się w kilkudniową podróż biznesową, delegację zagraniczną.

Cena oferowanych pakietów zaczyna się od około 3 złotych za dzień.

Każdy z pakietów (Basic, Standard, Optimum) zawierają np. pomoc tłumacza do 2 tys. złotych.

 

TU EUROPA

TRAVEL WORLD – Ubezpieczenie turystyczne

 • koszty leczenia,
 • usługi assistance,
 • OC,
 • NNW

w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w trakcie podróży.

SPECJALNIE DLA CIEBIE

U nas nie musisz decydować się w ciemno, sam wybierz pakiet ubezpieczenia dla siebie: Standard, Standard Plus, VIP lub The Best oraz sumę ubezpieczenia kosztów leczenia od 15 000 EUR do 160 000 EUR.

STANDARDOWA OCHRONA

Podstawowy wariant ubezpieczenia obejmuje:

Pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
Pomoc w podróży
NNW
Ochrona Twojego bagażu podróżnego

DODATKI

Każdy pakiet możesz dopasować do swoich indywidualnych potrzeb korzystając z proponowanych przez nas ubezpieczeń dodatkowych:

Komfortowa kieszeń
Na wypadek kradzieży drobnych rzeczy osobistych (telefonu komórkowego, portfela, kluczy oraz dokumentów)
Aktywności sportowe
Objęcie ochroną osób uprawiających sporty podczas wyjazdów (np. nurkowanie, jazda na rowerze)
Choroby przewlekłe
Ochrona na wypadek następstw chorób przewlekłych wymagających natychmiastowej opieki lekarskiej przed zakończeniem podróży zagranicznej
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ochrona Twojej nieruchomości podczas podróży zagranicznej
Ubezpieczenie leczenia po powrocie z podróży zagranicznej
Organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce urazów odniesionych podczas podróży zagranicznej.
Niebezpieczna praca fizyczna
Ochrona dla osób wykonujących niebezpieczną pracę fizyczną
Car assistance
Ochrona na okoliczność awarii pojazdu, którym podróżujesz
Bezpieczna walizka
Ochrona pojemników bagażu podróżnego od zniszczenia, uszkodzenia i kradzieży

DŁUGOTERMINOWA OCHRONA

Jeśli często wyjeżdżasz, jesteś obieżyświatem i lubisz odkrywać nowe miejsca, koniecznie skorzystaj z oferty ubezpieczenia Travel World długoterminowe, które zapewni Ci ochronę przez 90, 180 a nawet 365 dni.

Uwaga: Jednorazowy pobyt za granicą nie może trwać dłużej niż 45 dni.

PORÓWNANIE WARIANTÓW
Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 4 różne warianty ubezpieczenia:

 • Standard
 • Standard Plus
 • VIP
 • The Best
Wariant ubezpieczeniaStandardStandard PlusVIPThe Best
Koszty leczenia, ratownictwa i transportu15.000 EUR
albo 30.000 EUR
30.000 EUR
albo 40.000 EUR
60.000 EUR
albo 100.000 EUR
160.000 EUR
Koszty leczenia ambulatoryjnego z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii i Australii ∨ ∨ ∨ ∨
Koszty leczenia ambulatoryjnego w USA, Kanadzie, Japonii i Australii2.000 EUR2.000 EUR5.000 EUR 
Leczenie stomatologiczne300 EUR300 EUR300 EUR300 EUR
Koszty hospitalizacji
Koszty ratownictwa5.000 EUR5.000 EUR7.000 EUR10.000 EUR
Transport zwłok do Polski lub pochówek w miejscu podróży zagranicznej ∨ ∨ ∨ ∨
Transport powrotny do Polski ∨ ∨ ∨ ∨
Pomoc w podróży ∨ ∨ ∨ ∨
Organizacja pomocy medycznej 24h ∨ ∨ ∨ ∨
Asystent językowy ∨ ∨ ∨ ∨
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych o 48h ∨ ∨ ∨ ∨
Podróż osoby towarzyszącej1.000 EUR1.000 EUR1.000 EUR1.000 EUR
Zakwaterowanie i wyżywienie osoby towarzyszącejmax. 100 EUR dziennie, 7 dnimax. 100 EUR dziennie, 7 dnimax. 100 EUR dziennie, 7 dnimax. 100 EUR dziennie, 7 dni
Wizyta osoby wezwanej do towarzyszenia2.000 EUR2.000 EUR2.000 EUR2.000 EUR
Zakwaterowanie i wyżywienie za granicą w celu rekonwalescencjimax. 100 EUR dziennie, 7 dnimax. 100 EUR dziennie, 7 dnimax. 100 EUR dziennie, 7 dnimax. 100 EUR dziennie, 7 dni
Transport po rekonwalescencji500 EUR500 EUR500 EUR500 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego500 EUR500 EUR500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych oraz dokumentów ∨ ∨ ∨
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej1.200 EUR1.200 EUR1.200 EUR
Opieka nad nieletnimi dziećmi2.500 EUR2.500 EUR2.500 EUR
Transport osób bliskich Ubezpieczonemu2.500 EUR2.500 EUR
Pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu200 EUR200 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków3.000 EUR5.000 EUR10.000 EUR10.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego300 EUR500 EUR1.000 EUR1.000 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem bagażu podróżnego150 EUR150 EUR150 EUR
Ubezpieczenie OC50.000 EUR100.000 EUR100.000 EUR
Komfortowa Kieszeńopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna ∨
Ubezpieczenie mieszkania w czasie podróży zagranicznejopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna ∨
Następstwa chorób przewlekłychopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna ∨
Uprawianie turystyki kwalifikowanej ∨ ∨ ∨ ∨
Uprawianie sportów wysokiego ryzykaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna ∨
Wyczynowe uprawianie sportówopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Uprawianie sportów ekstremalnychopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna

Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie Travel World zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

KOSZTY REZYGNACJI – Ubezpieczenie turystyczne

Na wypadek odwołania wyjazdu

 • zwrot 100% ceny wycieczki, noclegu, biletu, rejsu, przewozu, czarteru jachtu, szkolenia, biletu na imprezę masową
 • szeroki katalog powodów rezygnacji
 • możliwość ubezpieczenia od rezygnacji także dla osób przewlekle chorych

SPECJALNIE DLA CIEBIE

U nas nie musisz decydować się w ciemno, zabezpiecz 100% wydatków finansowych poniesionych na zakup: imprezy turystycznej, biletu podróży, przewozu, noclegu, rejsu, najmu / czarteru jachtu, konferencji, kursu, szkolenia, warsztatu, czy biletu na imprezę masową oraz sam wybierz pakiet ubezpieczenia dla siebie w zależności od katalogu przyczyn, z tytułu których możesz zrezygnować z wyjazdu: Koszty Rezygnacji 100%, Koszty Rezygnacji 100% Plus, Koszty Rezygnacji 100% Max.

KOMPLEKSOWA OCHRONA

Ubezpieczenia jest dostępne w opcjach:

 • rezygnacja z podróży
 • rezygnacja lub przerwanie podróży

DODATKI

 • w wariancie Koszty Rezygnacji 100% oraz Koszty Rezygnacji 100% Plus możesz rozszerzyć ochronę na wypadek odwołania wyjazdu z powodu nastepstw choroby przewlekłej u ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich pozostających w kraju
 • w wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max ochrona na wypadek następstw choroby przewlekłej jest wliczona w cenę

PORÓWNANIE WARIANTÓW
Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 3 różne warianty ubezpieczenia:

 • Koszty Rezygnacji 100%
 • Koszty Rezygnacji 100% Plus
 • Koszty Rezygnacji 100% Max
Wariant ubezpieczeniaKoszty Rezygnacji 100%Koszty Rezygnacji 100% PlusKoszty Rezygnacji 100% Max
Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży ∨ ∨ ∨
Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu ∨ ∨ ∨
Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich ∨ ∨ ∨
Komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich ∨ ∨ ∨
Szkody w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem ∨ ∨ ∨
Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży ∨ ∨ ∨
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży ∨ ∨ ∨
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży  ∨ ∨
Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży ∨ ∨
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży ∨ ∨
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym ∨ ∨
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu ∨ ∨
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego ∨ ∨
Szkody w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży ∨ ∨
Inny możliwy do udokumentowania powód  ∨
Następstwa choroby przewlekłej u ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskichopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna 

Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

SPORT&FUN – Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie dla łączących podróżowanie z uprawianiem sportów

 • pokrycie kosztów leczenia, transportu i ratownictwa w podróży zagranicznej i krajowej
 • NNW oraz OC
 • ochrona bagażu i sprzętu sportowego

SPECJALNIE DLA CIEBIE

U nas nie musisz decydować się w ciemno, sam wybierz pakiet ubezpieczenia dla siebie: Active Fun lub Max Fun oraz sumę ubezpieczenia kosztów leczenia od 20 000 euro do 40 000 euro.

STANDARDOWA OCHRONA

gwarantowany szeroki zakres ubezpieczenia już w pakiecie Active Fun, obejmujący:

 • pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
 • pomoc w podróży
 • NNW
 • ochrona cennych rzeczy – bagażu i sprzętu sportowego
 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego oraz karnetu narciarskiego w razie braku możliwości wykorzystania go wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego
 • ochrona na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom, w tym w związku z uprawianiem sportów takich jak narciarstwo, snowboard, czy windsurfing

DODATKI

każdy pakiet możesz dopasować do swoich indywidualnych potrzeb korzystając z proponowanych przez nas ubezpieczeń dodatkowych:

 • komfortowa kieszeń na wypadek kradzieży drobnych rzeczy osobistych (telefonu komórkowego, portfela, kluczy oraz dokumentów)
 • ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej
 • ochrona na wypadek następstw chorób przewlekłych wymagających natychmiastowej opieki lekarskiej przed zakończeniem podróży zagranicznej
 • ubezpieczenie artroskopii i rehabilitacji
 • ubezpieczenie psów i kotów podczas podróży zagranicznej
 • car assistance na okoliczność awarii samochodu, którym podróżujesz
 • family assistance zapewniające pomoc Twoim bliskim, którzy pozostają w domu – m.in. wizytę lekarza lub pielęgniarki, pomoc specjalistów (elektryka, hydraulika), naprawę sprzętu AGD lub RTV

DŁUGOTERMINOWA OCHRONA

Jeśli często podróżujesz zarówno w Polsce, jak i za granicą, a podczas wyjazdów preferujesz aktywny wypoczynek, wybierz pełną ochronę na okres 90, 180 lub 360 dni z ubezpieczeniem Sport&Fun długoterminowe.

Uwaga: Jednorazowy pobyt za granicą nie może trwać dłużej niż 45 dni.

PORÓWNANIE WARIANTÓW

Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 2 różne warianty ubezpieczenia:

 • Active Fun
 • Max Fun
Wariant ubezpieczeniaActive FunMax Fun
Koszty leczenia, ratownictwa i transportu20.000 EUR40.000 EUR
Koszty leczenia ambulatoryjnego z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii i Australii  
Koszty leczenia ambulatoryjnego w USA, Kanadzie, Japonii i Australii2.000 EUR2.000 EUR
Leczenie stomatologiczne250 EUR250 EUR
Koszty hospitalizacji  
Dzienne świadczenie szpitalne200 PLN
max. 30 dni
200 PLN
max. 30 dni
Koszty ratownictwa5.000 EUR5.000 EUR
Transport zwłok do Polski lub pochówek w miejscu podróży zagranicznej  
Transport powrotny do Polski  
Organizacja pomocy medycznej 24h  
Podróż osoby towarzyszącej1.000 EUR1.000 EUR
Zakwaterowanie i wyżywienie osoby towarzyszącejmax. 100 EUR
dziennie, 7 dni
max. 100 EUR
dziennie, 7 dni
Wizyta osoby wezwanej do towarzyszenia2.000 EUR2.000 EUR
Zakwaterowanie i wyżywienie za granicą w celu rekonwalescencjimax. 100 EUR
dziennie, 7 dni
Transport po rekonwalescencji500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych / dokumentów w podróży 
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej1.200 EUR
Opieka nad nieletnimi dziećmi2.500 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków3.000 EUR5.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego300 EUR500 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem bagażu podróżnego150 EUR
Ubezpieczenie sprzętu sportowego900 EUR1.100 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego200 EUR200 EUR
Ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego i wypożyczenia sprzetu sportowego300 EUR400 EUR
Ubezpieczenie OC50.000 EUR100.000 EUR
Komfortowa Kieszeńopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Ubezpieczenie mieszkania w czasie podróży zagranicznejopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Artroskopiaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Rehabilitacjaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Uprawianie turystyki kwalifikowanej  
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka  
Wyczynowe uprawianie sportówopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Uprawianie sportów ekstremalnychopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna

Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie Sport&Fun zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

NNW POLSKA – Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie dla podróżujących po Polsce

 • pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań w Polsce i strefie krajów przygranicznych (30km od granicy), z wyłączeniem Białorusi
 • NNW, OC, rehabilitacja
 • ochrona bagażu podróżnego

SPECJALNIE DLA CIEBIE

U nas nie musisz decydować się w ciemno, sam wybierz pakiet ubezpieczenia turystycznego dla siebie: Standard, Standard Plus lub VIP oraz sumę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 5 000 zł do 50 000 zł.

STANDARDOWA OCHRONA

Podstawowy wariant ubezpieczenia turystycznego obejmuje:

 • NNW
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
 • świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego

DODATKI

Każdy pakiet możesz dopasować do swoich indywidualnych potrzeb korzystając z proponowanych przez nas ubezpieczeń dodatkowych:

 •   ochrona osób uprawiających sporty podczas wyjazdów (np. pływanie żaglówką, wędrówki górskie)
 •   pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań, pierwszej pomocy medycznej i rehabilitacji na terenie RP
 •   OC, czyli ochrona na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom i ich mieniu
 •   ubezpieczenie bagażu podróżnego
 •   ochrona dla osób wykonujących pracę fizyczną (z wyłączeniem niebezpiecznej pracy fizycznej)

PORÓWNANIE WARIANTÓW
Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 3 różne warianty ubezpieczenia:

 • Standard
 • Standard Plus
 • VIP
Wariant ubezpieczeniaStandardStandard PlusVIP
Następstwa nieszczęśliwych wypadków5.000 PLN
albo
10.000 PLN
albo
20.000 PLN
10.000 PLN
albo
20.000 PLN
albo
30.000 PLN
20.000 PLN
albo
30.000 PLN
albo
50.000 PLN
Uszczerbek na zdrowiu   
Śmierć ubezpieczonego60% sumy ubezpieczenia NNW60% sumy ubezpieczenia NNW60% sumy ubezpieczenia NNW
Koszty ratownictwa i poszukiwań10.000 PLN10.000 PLN
Koszt pierwszej pomocy medycznej1.000 PLN
Koszty rehabilitacji na terenie RP300 PLN
Ubezpieczenie OC25.000 PLN
albo
50.000 PLN
25.000 PLN
albo
50.000 PLN
25.000 PLN
albo
50.000 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego500 PLN
albo
1.000 PLN
albo
1.500 PLN
albo
2.000 PLN
500 PLN
albo
1.000 PLN
albo
1.500 PLN
albo
2.000 PLN
500 PLN
albo
1.000 PLN
albo
1.500 PLN
albo
2.000 PLN
Wykonywanie pracy fizycznejopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Uprawianie turystyki kwalifikowanej   
Uprawianie sportów wysokiego ryzykaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Wyczynowe uprawianie sportówopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Uprawianie sportów ekstremalnychopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna

Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie NNW Polska zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

BUSINESS TRAVEL WORLD – Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie dla podróżujących służbowo

 • pokrycie kosztów leczenia, transportu i ratownictwa
 • ochrona bagażu podróżnego
 • dodatkowa ochrona: ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania podróży służbowej

SPECJALNIE DLA CIEBIE

U nas nie musisz decydować się w ciemno, sam wybierz pakiet ubezpieczenia podróżnego dla siebie: Standard, Standard Plus, VIP od 20 000 euro do 80 000 euro na 180 lub 365 dni.

STANDARDOWA OCHRONA

Podstawowy wariant ubezpieczenia podróżnego obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
 • pomoc w podróży
 • NNW

DODATKI

Każdy pakiet ubezpieczeń możesz dopasować do swoich indywidualnych potrzeb korzystając z proponowanych przez nas ubezpieczeń dodatkowych:

 • podwyższenie sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego
 • pokrycie kosztów rezygnacji z podróży służbowej lub kosztów podróży osoby zastępczej
 • ubezpieczenie OC
 • ochrona na wypadek następstw chorób przewlekłych wymagających natychmiastowej opieki lekarskiej przed zakończeniem podróży zagranicznej
 • ochrona dla osób wykonujących pracę fizyczną
 • objęcie ochroną osób uprawiających sporty podczas wyjazdów (np. nurkowanie, jazda na rowerze)

PORÓWNANIE WARIANTÓW
Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 3 różne warianty ubezpieczenia:

 • Standard
 • Standard Plus
 • VIP
Wariant ubezpieczeniaStandardStandard PlusVIP
Koszty leczenia, ratownictwa i transportu20.000 EUR30.000 EUR
albo 50.000 EUR
60.000 EUR
albo 80.000 EUR
Koszty ratownictwa5.000 EUR5.000 EUR5.000 EUR
Koszty leczenia ambulatoryjnego z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii i Australii   
Koszty leczenia ambulatoryjnego w USA, Kanadzie, Japonii i Australii2.000 EUR2.000 EUR2.000 EUR
Leczenie stomatologiczne200 EUR300 EUR350 EUR
Koszty hospitalizacji   
Pomoc w podróży
Udzielenie porady medycznej i organizacja pomocy medycznej   
Organizacja dostarczenia leków   
Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego500 EUR500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych  
Udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów w podróży  
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej1.000 EUR1.000 EUR
Pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu250 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków3.000 EUR5.000 EUR10.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego500 EUR1.000 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem bagażu podróżnego200 EUR200 EUR
Ubezpieczenie OC100.000 EUR100.000 EUR
Następstwa chorób przewlekłychopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Wykonywanie pracy fizycznejopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatnaopcja dodatkowo płatna
Aktywność sportowa podczas wyjazduuprawianie turystyki kwalifikowanej
albo
uprawianie sportów wysokiego ryzyka
albo
wyczynowe uprawianie sportów
albo
uprawianie sportów ekstremalnych
uprawianie turystyki kwalifikowanej
albo
uprawianie sportów wysokiego ryzyka
albo
wyczynowe uprawianie sportów
albo
uprawianie sportów ekstremalnych
uprawianie turystyki kwalifikowanej
albo
uprawianie sportów wysokiego ryzyka
albo
wyczynowe uprawianie sportów
albo
uprawianie sportów ekstremalnych

Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie Business Travel World zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

APRIL International

Twoja Karta Podróże Student

Podróżowanie bez barier – z Twoją Kartą Podróże dookoła Świata

Planujesz wyjazd za granicę, aby się uczyć, pracować lub po prostu wypocząć? A może wyjeżdżasz odbyć wymarzony staż albo dopiero wybierasz kierunek zagranicznych studiów? Twoja Karta Podróże Student jest właśnie dla Ciebie.

Do kogo adresowana jest oferta?

Dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, ale również związanych z wykonywaniem pracy fizycznej i umysłowej, a także dla osób udających się za granicę w celu odbycia praktyk, stażu lub wzięcia udziału w programie Socrates – Erasmus. Ubezpieczenie ważne jest przez 365 dni.

 Zalety:

 • ubezpieczenie dla wszystkich, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są między 1 a 28 rokiem życia
 • ważne przez 365 dni od daty zakupu (nie masz limitu wyjazdów za granicę)
 • gwarantuje ochronę ubezpieczeniową podczas wyjazdów naukowych oraz w związku z wykonywaniem pracy fizycznej i umysłowej, a także podczas wypoczynku lub amatorskiego uprawiania sportów
 • w razie zachorowania czy wypadku za granicą – pokrywamy koszty leczenia (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • pokrywa koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy chorób układu krążenia– bez dodatkowych opłat
 • pokrywa koszty transportu medycznego lub funeralnego do wysokości sumy ubezpieczenia
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich środków własnych (brak franszyzy w kosztach leczenia)
 • masz możliwość zakupu ubezpieczenia przez Internet
 • ubezpieczenie działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji)

 Świadczenia:

 • Koszty Leczenia (KL) – 260 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 15 000 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) – 100 000 PLN
 • Ubezpieczenie „Komfortowa Kieszeń” (KK) – 1 000 PLN (pakiet gwarantujący ochronę rzeczy osobistych ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem i rabunku)
 • Koszty rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) – 500 PLN
 • Pokrywamy koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy chorób układu krążenia
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
 • Zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • Pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze

 Przydatne dokumenty:

Składka roczna wynosi 110 PLN i gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową za granicą bez względu na termin, cel czy charakter wyjazdu.

Możliwość wykupienia rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) na terenie Polski – cena rozszerzenia to 20 PLN.

 Informacje ogólne

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 1 – 28 lat
 • ważne przez 365 dni
 • chroni Cię podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie, uczestnictwo w jeep-safari czy jazda na wielbłądzie
 • gwarantuje ochronę ubezpieczeniową podczas wyjazdów naukowych (studia, staż, praktyki, wymiany młodzieży)
 • działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy za granicą (z wyjątkiem niebezpiecznej pracy fizycznej), jak np. prace związane z wykańczaniem wnętrz, przy zbiorach warzyw i owoców, w rolnictwie czy jako kierowca, opiekunka lub pielęgniarka
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:
  • Koszty Leczenia (KL) 260 000 PLN
   Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym. Ponadto ubezpieczenie pokrywa koszty przedwczesnego porodu (do 32. tygodnia ciąży) oraz koszty opieki nad matką i noworodkiem.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN
   NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu od NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.
  • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) 100 000 PLN
   OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju.
  • Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK)
   Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku
  • Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN
 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych

 Usługi powiązane

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży- masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji
 • organizacja wizyt lekarskich Ubezpieczonego – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą i otrzymujesz wsparcie przy organizacji wizyt lekarskich oraz badań lub przy organizacji transportu
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu
 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy
 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży

Lista krajów nie objętych:

Rzeczpospolita Polska
Istnieje możliwość wykupienia rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) na terenie Polski – cena rozszerzenia to 20 PLN
USA
Kanada
Australia
Japonia
Białoruś

Twoja Karta Podróże Classic

 Do kogo adresowana jest oferta?

Dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, ale również w celach związanych z wykonywaniem pracy fizycznej i umysłowej. Ubezpieczenie podróżne zapewnia ochronę także podczas delegacji służbowej. Karta ważna jest przez 365 dni.

 Zalety:

 • ubezpieczenie dla wszystkich, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są między 29 a 60 rokiem życia
 • ważne przez 365 dni od daty zakupu (nie masz limitu wyjazdów za granicę)
 • gwarantuje ochronę ubezpieczeniową podczas wykonywania pracy fizycznej i umysłowej, a także podczas wypoczynku lub amatorskiego uprawiania sportów
 • w razie zachorowania czy wypadku za granicą – pokrywamy koszty leczenia (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • pokrywa koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy chorób układu krążenia
 • pokrywa koszty transportu medycznego lub funeralnego do wysokości sumy ubezpieczenia
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
 • ubezpieczenie działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji)

 Świadczenia:

 • Koszty Leczenia (KL) – 260 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 15 000 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) – 100 000 PLN
 • Ubezpieczenie „Komfortowa Kieszeń” (KK) – 1 000 PLN (pakiet gwarantujący ochronę rzeczy osobistych ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem i rabunku)
 • Koszty rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) – 500 PLN
 • Pokrywamy koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy chorób układu krążenia
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
 • Zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • Pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze

 Przydatne dokumenty

Składka roczna wynosi 249 PLN i gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową za granicą bez względu na termin, cel czy charakter wyjazdu.

 Informacje ogólne

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 29 – 60 lat
 • ważne przez 365 dni
 • chroni Cię podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie, uczestnictwo w jeep-safari czy jazda na wielbłądzie
 • działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy za granicą (z wyjątkiem niebezpiecznej pracy fizycznej), jak np. prace związane z wykańczaniem wnętrz, przy zbiorach warzyw i owoców, w rolnictwie czy jako kierowca, opiekunka lub pielęgniarka
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:
  • Koszty Leczenia (KL) 260 000 PLN
   Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym. Ponadto ubezpieczenie pokrywa koszty przedwczesnego porodu (do 32. tygodnia ciąży) oraz koszty opieki nad matką i noworodkiem.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN
   NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.
  • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) 100 000 PLN –
   OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju.
  • Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK)
   Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku
  • Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN
 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych

 Usługi powiązane

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży- masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji
 • organizacja wizyt lekarskich Ubezpieczonego – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą i otrzymujesz wsparcie przy zamawianiu wizyt lekarskich i badań lub przy organizacji transportu
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu
 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy
 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży

 Lista krajów nie objętych:

Rzeczpospolita Polska
USA
Kanada
Australia
Japonia
Białoruś

Twoja Karta Podróże Sport

Do kogo adresowana jest oferta?

Dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, które aktywnie spedzają czac uprawiając sporty ekstremalne i sporty wysokiego ryzyka. Ubezpieczenie jest ważne przez 365 dni.

 Zalety

 • ubezpieczenie dla wszystkich, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są między 1 a 60 rokiem życia
 • ważne przez 365 dni od daty zakupu (nie masz limitu wyjazdów za granicę)
 • ochrona ubezpieczeniowa podczas amatorskiego uprawiania sportów
 • ochrona ubezpieczeniowa podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • ochrona ubezpieczeniowa podczas uprawiania sportów ekstremalnych
 • pokrywa koszty transportu medycznego lub funeralnego do wysokości sumy ubezpieczenia
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
 • masz możliwość zakupu ubezpieczenia przez Internet
 • ubezpieczenie działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji)

 Świadczenia

 • Koszty Leczenia (KL) – 260 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 15 000 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) – 100 000 PLN
 • Ubezpieczenie „Komfortowa Kieszeń” (KK) – 1 000 PLN (pakiet gwarantujący ochronę rzeczy osobistych ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem i rabunku)
 • Koszty rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) – 500 PLN
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
 • Zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • Pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze
 • Pokrywamy koszty wykorzystania komory dekompresyjnej

 Przydatne dokumenty

 Składka roczna wynosi 349 PLN i gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową podczas uprawiania za granicą sportów ekstremalnych oraz wysokiego ryzyka – bez względu na czas pobytu za granicą i liczbę wyjazdów w ciągu roku.

Informacje ogólne

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 1 – 60 lat
 • ważne przez 365 dni
 • zapewnia ochronę osobom wyjeżdżającym za granicę w celach turystycznych, które chcą aktywnie spędzać czas – uprawiają sporty wysokiego ryzyka (jak m.in. jazda konna, polo, rafting, jazda na quadach, windsurfing, nurkowanie z butlami tlenowymi) oraz sporty ekstremalne (takie jak np. skoki ze spadochronem, wspinaczka wysokogórska, kolarstwo górskie, skoki bungee, paralotniarstwo)
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:
  • Koszty Leczenia (KL) 260 000 PLN
   Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN
   NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.
  • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) 100 000 PLN
   – OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju. Zakres ubezpieczenia obejmuje również wypoczynek połączony z amatorskim uprawianiem sportu oraz uprawianie sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka.
  • Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK)
   Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku
  • Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN
 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych

 Usługi powiązane

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży- masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji
 • organizacja wizyt lekarskich Ubezpieczonego – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami oraz lekarzami za granicą i otrzymujesz wsparcie przy organizacji wizyt lekarskich oraz badań lub przy organizacji transportu
 • wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane bez konieczności angażowania Twoich środków własnych
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań
 • pokrywamy koszty wykorzystania komory dekompresyjnej
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu
 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy
 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży

Lista krajów nie objętych

Rzczpospolita Polska
USA
Kanada
Australia
Japonia
Białoruś

Twoja Karta Podróże Business

Do kogo adresowana jest oferta?

Kadra zarządzająca (prezesi, dyrektorzy, managerowie), osoby często podróżujące w celach służbowych oraz prywatnych.

 Zalety

 • topowa, prestiżowa ochrona ubezpieczeniowa na każdy wyjazd zagraniczny
 • polisa ważna od zaraz, szybki i wygodny zakup online
 • długoterminowa ochrona – jedna polisa obejmująca wszystkie wyjazdy przez 365 dni (bez ograniczeń co do liczby wyjazdów za granicę)
 • jedyne takie ubezpieczenie dla każdego między 1 a 75 rokiem życia
 • obejmuje cały świat (bez Polski)
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowań m.in. w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu
 • możliwość otrzymania karty płatniczej, która będzie zasilana środkami płatniczymi przez APRIL Polska, jeśli zaistnieje konieczność pokrycia wydatków, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, w innej formie niż przelew bankowy

Szeroki zakres i wysokie sumy ubezpieczenia:

 • koszty leczenia i transportu 500 000 PLN
 • NNW 50 000 PLN
 • OC 100 000 PLN
 • bagaż 10 000 PLN

Ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb – zapewnia:

 • ochronę podczas podróży biznesowych
 • ochronę podczas wypoczynku, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu
 • ochronę podczas wykonywania pracy fizycznej (także niebezpiecznej pracy fizycznej)
 • ochronę w związku z następstwami chorób przewlekłych – wymagających natychmiastowej opieki lekarskiej przed zakończeniem podróży zagranicznej
 • bogaty pakiet pomocy w podróży – Travel Assistance 24h/7
 • ochronę Twojego bagażu podróżnego (w tym sprzętu elektronicznego) – utrata, zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie dostarczenia bagażu

 Świadczenia

 • koszty leczenia i transportu (KL) – 500 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 50 000 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna (OC) – 100 000 PLN
 • ochrona bagażu (w tym sprzętu elektronicznego) – 10 000 PLN
 • ochrona przed następstwami chorób przewlekłych
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze
 • zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej, jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład, Twój lot został odwołany lub dotrzesz z ponad 3-godzinnym opóźnieniem do miejsca docelowego wskazanego na bilecie.

 Przydatne dokumenty

Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 699 PLN.

 Informacje ogólne

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 1 – 75 lat
 • ważne przez 365 dni (jednorazowo maksymalny czas pobytu za granicą wynosi 92 dni)
 • chroni Cię podczas podróży biznesowych, ale także podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie,
 • działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy – umysłowej i fizycznej (w tym również niebezpiecznej pracy fizycznej)
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:

Koszty leczenia (KL) 500 000 PLN

Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 50 000 PLN

NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.

Odpowiedzialność Cywilna (OC) 100 000 PLN:

OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ciebie osobom trzecim. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej.

Ubezpieczenie bagażu

Obejmuje utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub opóźnienie jego dostarczenia. Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie także Twój sprzet elektroniczny, np. laptop czy aparat fotograficzny.

Ubezpieczenie pomocy

Ubezpieczenie pomocy obejmuje całodobowy dyżur Centrum Pomocy, które w każdej chwili służy Ci poradą i wsparciem.

 Usługi powiązane

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży – masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji
 • organizacja wizyt lekarskich – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą, otrzymujesz wsparcie przy zamawianiu wizyt lekarskich i badań lub przy organizacji transportu
 • organizacja wizyty u stomatologa w przypadku nagłych stanów zapalnych lub konieczności pomocy medycznej wskutek urazu
 • bezgotówkowe rozliczanie kosztów za udzieloną pomoc medyczną
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań
 • pokrywamy koszty wykorzystania komory dekompresyjnej
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu
 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy
 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży
 • opóźniony, odwołany lub przepełniony lot? Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej, bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • możliwość otrzymania karty płatniczej, która będzie zasilana środkami płatniczymi przez APRIL Polska, jeśli zaistnieje konieczność pokrycia wydatków, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, w innej formie niż przelew bankowy

 Lista krajów nie objętych

 • Polska